Boek een vrijblijvende Discovery Call

Privacyverklaring & Cookiebeleid van Mrs. Lake Weddings

CONTACTGEGEVENS MRS. LAKE WEDDINGS

 • info@mrslake.nl
 • www.mrslake.nl
 • KvK nr: 70893470

ALGEMEEN

Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Mrs. Lake Weddings verzamelt en verwerkt van klanten en haar websitebezoekers. Mrs. Lake Weddings dient er voor te zorgen dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Zij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van bezoekers van haar website en haar  klanten. Mrs. Lake Weddings gaat daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Mrs. Lake Weddings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Mrs. Lake Weddings vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar gebruikers en klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Mrs. Lake Weddings uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mrs. Lake Weddings.

PERSOONSGEGEVENS EN DE DIENSTVERLENING

Mrs. Lake Weddings gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die haar website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die haar een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te ontvangen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT MRS. LAKE WEDDINGS

Mrs. Lake Weddings kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van haar diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan haar heeft verstrekt. Mrs. Lake Weddings kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens;
 • Geboorte datum;
 • Telefoonnummers ;
 • E-mailadres;
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen;
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan Mrs. Lake Weddings;
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst;
 • Gegevens over uw activiteiten op www.mrs.lake.nl
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk;
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adressen

VERWERKING BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Mrs. Lake Weddings heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouden dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mrslake.nl

VOOR WELK DOEL VERWERKT MRS. LAKE WEDDINGS DE PERSOONSGEGEVENS

Mrs. Lake Weddings verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met de klant (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op www.mrslake.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

HOE LANG BEWAART MRS. LAKE WEDDINGS UW PERSOONSGEGEVENS

Mrs. Lake Weddings bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van de bruiloft.

Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek aan de website,  tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Mrs. Lake Weddings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar Mrs. Lake Weddings tussen zit.

WEBSITES DERDEN

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Mrs. Lake Weddings geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Mrs. Lake Weddings zal de persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar websites niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Mrs. Lake Weddings voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). Mrs. Lake Weddings heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die er onder meer op toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Mrs. Lake Weddings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mrs. Lake Weddings uw persoonsgegevens alleen aan derden voor de uitvoering van de overeenkomst met uw nadrukkelijke toestemming. Voorbeelden van derden zijn; samenwerking met trouwlocaties, cateraar, bloemist, styling, fotograaf etc.,

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Mrs. Lake Weddings stelt  onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

INZAGE/WIJZIGING/VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS

Klanten en gebruikers van de website van Mrs. Lake Weddings hebben ****recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de klant of gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker Mrs. Lake Weddings bereiken op info@mrslake.nl

Mrs. Lake Weddings zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, aan uw verzoek gehoor geven.

APARTE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

Mrs. Lake Weddings zal de klant uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vragen voor het gebruik van referenties en beeldmateriaal van de klant voor portfolio, website, social media en nieuwsbrieven.  De klant kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming intrekken.

Mrs. Lake Weddings zal  gebruikers van de website uitdrukkelijk toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de nieuwsbrief op “afmelden” te drukken of door een e-mail te zenden aan info@mrslake.nl

COOKIES

De website van Mrs. Lake Weddings maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.
 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
 • Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door Mrs. Lake Weddings verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mrs. Lake Weddings worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mrs. Lake Weddings gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Mrs. Lake Weddings maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mrs. Lake Weddings in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

BEVEILIGEN

Mrs. Lake Weddings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mrs. Lake Weddings maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Neem contact op met Mrs. Lake Weddings via info@mrslake.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mrs. Lake Weddings verzamelde persoonsgegevens.

Mrs. Lake Weddings is als volgt te bereiken:

 • naam: Enyo Lake
 • e-mail: info@mrslake.nl
 • telefoon: +31 (0) 6 34178439

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Mrs. Lake Weddings behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in Januari 2022.